Програм

Програм основног образовања и васпитања деце у иностранству на српском језику подржан од Министарства просвете Србије

Циљ образовно-васпитног рада је учење и неговање српског језика као матерњег језика ученика, развијање и јачање свести о свом националном и културном идентитету кроз проучавање дела српске културне баштине и одржавање трајних веза с отаџбином.

Посебан програм основног образовања и васпитања у иностранству, подржан од Министарства просвете Србије, садржи наставни план, садржаје програма и дидактичко-методичко упутство за остваривање наставе из следећих предмета:

  1. Српски језик.
  2. Моја отаџбина Србија.
  3. Основи културе српског народа.

Програм се реализује се на три узрасна нивоа, док је наша школа на то додала и предшколску групу:

  1. предшколски узраст (4-6 год) као мало забавиште,
  2. млађем (први, други и трећи разред),
  3. средњем (четврти, пет и шести разред) и
  4. старијем (седми и осми)

са фондом од 105 до 114 часова годишње за сваки предмет, зависно од реалних могућности организације и њене усклађености са редовном наставом у страној држави.

Овај програм је објављен у Правилнику о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству („Службени гласник РС“, бр.30 од 28.04.2009 и 69 од 7.08.2015).

 

Уџбеници

Сви уџбеници се могу преузети бесплатно у електронској форми у тексту испод.

Материјал уџбеника је преузет са сајта Завода за уџбенике.

 

Од првог до трећег разреда

 Моја отаџбина Србија Основи културе српског народа  Српски језик
 Уџбеник Уџбеник Буквар и абецедар
Песме за певање Читанка са појмовима о језику
Слушање музике Радна свеска уз буквар и абецедар

 

Од четвртог до шестог разреда

Моја отаџбина Србија  Основи културе српског народа Речи завичаја Српкси језик и култура изражавања
 Уџбеник Уџбеник  Уџбеник  Уџбеник
 Песме за певање Аудио записи

 

Од седмог до осмог разреда

Међу својима Моја отаџбина Србија Основи културе српског народа Српкси језик и култура изражавања
Уџбеник Уџбеник Уџбеник Уџбеник
Звучни записи