О нама

Историјат школе

Историјат школе

Програм и приоритети наше школе

Приоритет српске дијаспоре у Великој Британији јесте очување културног наслеђа и идентитета, јачање веза са Србијом и другим заједницама српске дијаспоре широм света, као и стицање нових знања и додатног образовања за младе у дијаспори.

Циљ образовно-васпитног рада је учење и неговање српског језика као матерњег језика ученика, развијање и јачање свести о свом националном и културном идентитету кроз проучавање дела српске културне баштине и одржавање трајних веза с отаџбином.

Наша школа прати посебан програм основног образовања и васпитања у иностранству, подржан од Министарства просвете Србије, који садржи наставни план, садржаје програма и дидактичко-методичко упутство за остваривање наставе из следећих предмета:

  1. Српски језик.
  2. Моја отаџбина Србија.
  3. Основи културе српског народа.

Посебан програм основног образовања и васпитања у иностранству реализује се на три узрасна нивоа: млађем (први, други и трећи разред), средњем (четврти, пет и шести разред) и старијем (седми и осми) са фондом од 105 до 114 часова годишње за сваки предмет, зависно од реалних могућности организације и њене усклађености са редовном наставом у страној држави.

Поред тога, од 2017 године смо увели и предшколску групу као мало забавиште, тако да наша деца имају што више могућности да од раних дана буду активно у контакту са матерњим језиком и заједницом.